Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων για την δημιουργία Προσωπικού Email ΚΕΠ για υπαλλήλους των ΚΕΠ
Καλώς ήλθατε,
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημά σας ή την ερώτησή σας σχετικά με την δημιουργία νέου προσωπικού Email ΚΕΠ, της μορφής giannis.papadoulos.ab@kep.gov.gr, όπου 'a' είναι το πρώτο γράμμα από το Πατρώνυμο και 'b' το πρώτο γράμμα από το Μητρώνυμο

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία Email, είναι κατά τη συμπλήρωση της φόρμας στο παρακάτω πεδίο Email να συμπληρωθεί το γενικό υπηρεσιακό Email του ΚΕΠ (π.χ. d.athinaion@kep.gov.gr), μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η επικοινωνία για το αίτημα.

Παρατήρηση 1: Θα πρέπει να μας αναφέρετε τα προηγούμενα προσωπικά e-mails ΚΕΠ που είχατε, από την απασχόληση σας σε κάποιο άλλο ΚΕΠ. Τα e-mails θα πρέπει να τα αναφέρετε μέσα στην περιγραφή του αιτήματος και θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: Προηγούμενο e-mail giannis.papadoulos.ab@kep.gov.gr
Παρατήρηση 2: Αιτήματα των οποίων το Γενικό e-mail ΚΕΠ θα έχει συμπληρωθεί με @yahoo.gr , @gmail.com ή άλλο προσωπικό e-mail του ενδιαφερόμενου εκτός του Γενικού e-mail ΚΕΠ που ζητείται, δεν θα εξυπηρετούνται.


Γενικές Επιλογές:
  • Εάν θέλετε να υποβάλλετε αίτημα ή ερώτηση σχετικά με την διάθεση ή προβλήματα στην χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα.

Όνομα:    
Επώνυμο:    
Όνομα Χρήστη:
Πατρώνυμο:    
Μητρώνυμο:    
Γενικό Email ΚΕΠ:    
Υπηρεσιακό Τηλέφωνο:   
Κατηγορία:    
Κωδικός ΚΕΠ:
v
 

Περιγραφή Αιτήματος      

Κωδικός Επιβεβαίωσης
Show another codeΑλλαγή κωδικού

Η υπηρεσία υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων παρέχεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.