Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων για την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού
Καλώς ήλθατε,
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημά σας ή την ερώτησή σας σχετικά με την διάθεση ή προβλήματα στην χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις σχετικές οδηγίες πριν την υποβολή του σχετικού ερωτήματος καθώς επίσης και τη σελίδα των συχνών ερωτήσεων.Για την παραλαβή και εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών θα πρέπει να ακολουθήσετε προσεχτικά και με αυστηρή σειρά τον οδηγό εγκατάστασης για πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης και οδηγό εγκατάστασης για πιστοποιητικά χαλαρής αποθήκευσης.

Για την έκδοση των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει σε κάποιο Εντεταλμένο Γραφείο της επιλογής του (π.χ. ΚΕΠ όλης της χώρας) και θα πρέπει να φέρει μαζί του:
  * Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  * Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών
  * Την έξυπνη κάρτα (στην περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου)

Επιπλέον ο τελικός χρήστης μπορεί να δεί τις συγκεντρωτικά χρήσιμες οδηγίες.


Για την περίπτωση υπαλλήλων των ΚΕΠ (και μόνον):
  • Εάν επιθυμείτε την έκδοση νέου προσωπικού Email ΚΕΠ παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα.
  • Εάν επιθυμείτε την υπενθύμιση του κωδικού του προσωπικού Email ΚΕΠ παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα.

Όνομα:    
Επώνυμο:    
Email Επικοινωνίας:    
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:   
Κατηγορία:    

Περιγραφή Αιτήματος      

Κωδικός Επιβεβαίωσης
Show another codeΑλλαγή κωδικού

Η υπηρεσία υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων παρέχεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.