Φόρμα Yποβολής Ερωτήσεων & Αιτημάτων από Πολίτες
Καλώς ήλθατε
στην
Υπηρεσία Υποβολής Ερωτήσεων & Αιτημάτων
 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να υποβάλλετε την πρότασή σας για την βελτίωση της εφαρμογής ανάρτησης δαπανών επιχορηγούμενων φορέων (σχετ. εγκύκλιος: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν), κατ' εφαρμογή του άρθρου του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4305/2014.

Εάν είστε στέλεχος επιχορηγούμενου Φορέα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα.

Όνομα:    
Επώνυμο:    
eMail:  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Κατηγορία:    

Παρακαλούμε περιγράψτε την πρότασή σας      

Κωδικός Επιβεβαίωσης
Show another codeΑλλαγή κωδικού

Η υπηρεσία υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων παρέχεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.