Φόρμα Yποβολής Ερωτήσεων & Αιτημάτων από Πολίτες
Καλώς ήλθατε
στην
Υπηρεσία Υποβολής Ερωτήσεων & Αιτημάτων
 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να υποβάλλετε το ερώτημά σας

Εάν είστε στέλεχος επιχορηγούμενου Φορέα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα.

Όνομα:    
Επώνυμο:    
eMail:  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Κατηγορία:    

Παρακαλούμε περιγράψτε το ερώτημά σας      

Κωδικός Επιβεβαίωσης
Show another codeΑλλαγή κωδικού

Η υπηρεσία υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων παρέχεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.